·  TEL. 731175 · EMAIL ad2eenc@educand.ad
 · 

COVID-19

Suport per a l'ensenyament a distància, inclús sense connectivitat a internet


Quins mitjans es posen a disposició de docents i alumnes per al seguiment en línia dels seus estudis?

Tots els centres escolars públics d'Andorra disposen d'un ventall d'eines basades en el núvol per a la implantació d'estudis a distància. A més, les direccions de centre han rebut un document amb un recull de totes aquestes eines i els seus usos.

Què puc fer si no disposo a casa de material o connectivitat necessaris per a seguir els estudis de forma no presencial?

Les escoles i el ministeri disposen de material informàtic que poden prestar a les famílies que el necessitin. Les sol·licituds s'han de fer arribar a la direcció del centre, per mitjà d'aquest formulari, o trucant al 743300.

Per als casos en què no es disposi de connectivitat a Internet s'ha d'indicar en la sol·licitud.