·  TEL. 731175 · EMAIL ad2eenc@educand.ad
 · 

Comunicació escola-pares

Quota cooperativa


Com cada any, us demanem el pagament de la quota de cooperativa que, per aquest curs escolar 2018-2019 és de 101Aquesta aportació econòmica serveix per cobrir una part de les despeses de reprografia, material pedagògic i les activitats escolars que es realitzen al llarg del curs (sortides, tallers, festes....).

El pagament es farà a través de la domiciliació bancària i es tramitarà durant el mes de novembre. Les famílies que no han facilitat la domiciliació bancària poden passar a pagar a la Secretaria de l'Escola.