Català / Français  ·  TEL. 731175 · EMAIL ad2eenc@educand.ad
Català / Français  · 

Serveis

Comissió de mediació


La mediació és un sistema alternatiu de resolució de conflictes. Es la intervenció no obligatòria d'una tercera persona, que ajuda els membres de la comunitat escolar confrontats a resoldre els seus problemes. Es basa en el principi "ningú no perd, tothom guanya".


En el present programa de Mediació escolar ens interessa no només ajudar a solucionar els conflictes que es puguin presentar, sinó també que es vagi estenent una cultura de la mediació dins la comunitat educativa (alumnes, professors, personal no-docent, famílies), de la resolució pacífica i justa dels conflictes, de tractar d'entendre el punt de vista de l'altre, de no veure a l'altre com un enemic que fa les coses amb mala intenció, sinó de veure a l'altre com ens veiem a nosaltres, subjectes a errors però disposats a cercar solucions justes.


Com a objectius de centre entorn a l'àmbit de la mediació ens proposem:

  • Autoregular de manera participativa la convivència
  • Treballar en equip membres dels diferents àmbits de la comunitat educativa
  • Millorar els hàbits de relació, els vincles i la capacitat de gestió dels conflictes entre els alumnes